News

Pārtikas un veterinārais dienests savā darbībā īsteno uzraudzības koncepciju "no lauka līdz galdam".

Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments nodrošina veterinārās, fitosanitārās, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma uzraudzību un kontroli robežkontroles punktos uz Eiropas Savienības ārējās robežas, tādējādi nepieļaujot patērētāju veselībai un dzīvībai, kā arī apkārtējai videi bīstamas produkcijas un dažādu slimību ievešanu valstī, kā arī Eiropas Savienības teritorijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Vairāk par pārtikas un veterinārā dienesta veikto kontroli lasiet šeit