Ostas ir viens no galvenajiem loģistikas ķēdes elementiem. Tās sekmē ne tikai ostas pilsētas, bet veselu reģionu attīstību, līdz ar to ostu loma arvien palielinās.

Latvijā ir trīs lielas ostas – Liepāja, Rīga un Ventspils, kā arī septiņas mazas ostas – Skulte, Mērsrags, Salacgrīva, Pāvilosta, Roja, Jūrmala un Engure, kuras izvietotas gar visu Latvijas jūras robežu.

Lielās ostas nodarbojas galvenokārt ar tranzīta kravu apstrādi Mazās ostas ir ar vietēju nozīmi. Tās galvenokārt nodarbojas ar kokmateriālu nosūtīšanu un zvejas produktu pieņemšanu, vasaras sezonā arī kā jahtu ostas. Mazās ostas šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās aktivitātes centriem.

Rīgas un Ventspils brīvostas darbojas kā brīvās ekonomiskās zonas, Liepājas osta ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) sastāvdaļa. Ņemot vērā to, ka Latvijas brīvostās un SEZ ir plašas, neapbūvētas rezerves teritorijas, šobrīd Latvijas ostas un SEZ aktīvi strādā pie dažādiem investīciju projektiem, kas saistīti ar industriālo un distribūcijas parku celtniecību un attīstību, piesaistot investīcijas, radot augstāku pievienoto vērtību, attīstot ražošanu un palielinot sniegto pakalpojumu spektru.

Statistikas dati

 

Raksturīgāko kravu veidu salīdzinājums Latvijas ostās 2013.-2023.gadā

Aktuālā mēneša statistika

 

Rīgas brīvosta

Rīgas ostas ģeogrāfiskā atrašanās Baltijas valstu centrā un RĪGA galveno tranzīta koridoru Austrumi – Rietumi un Ziemeļi – Dienvidi krustpunktā kravu pārvadātājiem nozīmē ātrāko, drošāko un lētāko servisu.

Ventspils brīvosta

Ventspils izsenis zināma kā stratēģisks Krievijas un NVS valstu eksporta preču tranzīta mezgls ķimikāliju, kālija sāls, akmeņogļu, graudu, ģenerālkravu, ro-ro un citu kravu pārvadājumiem.

Liepājas SEZ

Kopš darbības atsākšanas 1992.gadā, Liepāja attīstās kā daudzfunkcionāla osta. Liepājas ostas uzņēmumi piedāvā pilnu ostas un kravu transportēšanas pakalpojumu klāstu.

Mazās ostas

Mazās ostas šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās aktivitātes centriem.