Iekšējās muitas robežas starp ES dalībvalstīm ir atceltas – tas nozīmē, preču muitošana uz Latvijas – Lietuvas un Latvijas – Igaunijas robežas vairs netiek veikta. Muitas kontrole tiek veikta tikai uz ārējās ES robežas, Latvijā uz Latvijas – Krievijas un Latvijas – Baltkrievijas robežas, kā arī ostās, lidostās un iekšzemes muitas punktos. Kravu tranzītpārvadājumu noformēšana ir vienkāršojusies - konkrētam pārvadājumam jānoformē tikai viens tranzīta dokuments (muitas deklarācija), kas ir derīgs visā ES muitas teritorijā. Veterinārās, fitosanitārās un drošuma kontroles formalitātes tranzītkravām tiek veiktas tikai uz ES ārējām robežām. Kravas, kuras ir reiz pārbaudītas, ievedot ES teritorijā, otrreiz, šķērsojot citas dalībvalsts robežu, netiek pakļautas obligātajām kontrolēm. Muitas formalitātes tranzītkravām tiek veiktas tikai Eiropas Savienības ārējās robežas kontroles punktos. Latvijas ostās, kurās galvenokārt tiek formētas no citām ES dalībvalstu ostām nosūtītās kravas, muitas formalitātes būtiski samazinājušās. Pievienotās vērtības un akcīzes nodokļu atvieglojumi brīvostās piemērojami vienīgi tranzīta kravām un kravām, kuras tiek ievestas piemērojot atbilstošus muitas režīmus. Latvijas tranzīta priekšrocības salīdzinājumā ar citiem tranzīta maršrutiem ES ir galvenokārt transporta infrastruktūras, ģeogrāfiskā izvietojuma un pakalpojumu tarifu priekšrocības.

Saskaņā ar Šengenas līguma nosacījumiem ES dalībvalstu starpā netiek veikta personu robežkontrole.

No 2007.gada 21.decembra Latvija ir pievienojusies Šengenas līgumam, tas nozīmē, ka ar šo brīdi ir atcelta personu robežkontrole uz iekšējām robežām ar Lietuvu un Igauniju un Latvijas ostās esošajos robežkontroles punktos. Savukārt lidostās personu robežkontrole ir pārtraukta ar 2008.gada 30.martu. 

Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA)

Programmu īsteno ES institūciju un Starptautiskā Migrācijas politikas attīstības centra konsorcijs Latvijas Republikas Valsts robežsardzes vadībā. Tās mērķis ir uzlabot drošību, stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi reģionā, kā arī atbalstīt pārrobežu sadarbību, izmantojot integrētu robežu pārvaldību. Programma veido četras komponentes: robežkontroles aģentūru institucionālā attīstība; kapacitātes palielināšana pārkāpumu atklāšanas un izmeklēšanas jomā; legālu tirdzniecības plūsmu veicināšana pāri robežām; pārrobežu sadarbības uzlabošana.

Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde ir noteikta kā atbildīgā institūcija trešās komponentes aktivitāšu īstenošanai. Legālas starptautiskās tirdzniecības veicināšanas jomā BOMCA 10 VID Muitas pārvalde sadarbosies ar Pārtikas un veterināro dienestu un Rīgas Tehniskās universitātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu. VID Muitas pārvalde jau ir uzsākusi pirmās aktivitātes, tiešsaistē organizējot tehniskās palīdzības misijas Kazahstānā un Uzbekistānā par tranzīta jomā piemērojamo normatīvo aktu analīzi.

BOMCA ir vadošā programma Centrālāzijā, ko finansē ES. Kopējais programmas finansējums ir 21,65 miljoni eiro. Tā tiek īstenota piecās Centrālāzijas valstīs  – Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Uzbekistānā.

Papildu informācija par:

  • Robežkontroli - www.rs.gov.lv Tālrunis (24h) +371 67075616 
  • Muitas kontroli - www.vid.gov.lv Uzticības tālrunis (24h) +371 80009070
  • Veterināro, fitosanitāro un nekaitīguma un drošuma kontroli - www.pvd.gov.lv Tālrunis +371 67095230
  • Eiropas Savienības Robežu pārvaldības programma Centrālāzijā (BOMCA) - www.bomca-eu.org
Robežšķērsošanas punkti

Latvijas Republikas muitas robežpunktu saraksts un papildus informācija.

Robežkontrole

Personu un transportlīdzekļu robežkontroles uz ES iekšējām robežām, iekšējām prāmju un aviācijas līnijām no 2007.gada 21.decembra ir atcelta. Visu valstu piederīgie, kas likumīgi ieceļoja Šengenas valstu telpā brīvi pārvietojas pāri iekšējām robežām.

Muitas kontrole

Muitas kontroli veic LR Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestādes (muitas iestādes). Muitas kontrolei ir pakļautas preces, kuras tiek ievestas ES muitas teritorijā un izvestas ārā no šīs teritorijas.

Veterinārā un fitosanitārā kontrole

Pārtikas un veterinārais dienests savā darbībā īsteno uzraudzības koncepciju "no lauka līdz galdam".