News

Mazās ostas šobrīd ieņem stabilu vietu Latvijas ekonomikā un ir izveidojušās par reģionālās ekonomiskās aktivitātes centriem.

Latvijā ir septiņas mazās ostas - Skulte, Mērsrags, Salacgrīva, Pāvilosta, Roja, Jūrmala un Engure, kuru īpatsvars kopējā kravu apgrozījumā ir  5.7 procenti. Lai arī to kravu apgrozījums uz kopējā fona ir neliels, tām ir liela nozīme ekonomiskās aktivitātes veicināšanā reģionos. Mazo ostu darbībā un uzņēmumos, kas saistīti ar ostas pakalpojumiem, tiek nodarbināti vietējie iedzīvotāji, kas dažkārt no paaudzes paaudzē strādā šajā nozarē.

Mazās ostas vēsturiski galvenokārt specializējas zvejniecībā, to teritorijā ir izveidotas Latvijas lielākie zivju pārstrādes uzņēmumi. Galvenokārt visas kravas, atšķirībā no lielajām ostām, ir vietējā ražojuma nevis tranzīts, kā, piemēram, koksnes šķelda, granulas, apaļkoki, kūdra. Daudz tiek pārkrautas granīta šķembas un citi būvmateriāli. Pēdējo gadu laikā ar vien vairāk mazo ostu apkalpo jahtas, piedāvājot remonta, ziemošanas un citus pakalpojumus kuģotājiem no Skandināvijas, Austrumiem un pat Rietumeiropas, tādejādi arī popularizējot Latviju kā tūrisma objektu.

Tiek izstrādāti ar vien jauni investīciju projekti, kas ļautu attīstīt uzņēmējdarbību mazajās ostās.

Latvijas mazās ostas galvenokārt specializējušās:
  • Apaļkoku, šķeldas un koksnes granulu eksportā;
  • Granīta šķembu un citu būvmateriālu eksportā;
  • Kūdras eksportā;
  • Svaigu un saldētu zivju pieņemšanā.

Kravu apgrozījums mazajās ostās 2013.-2023.gadā

Aktuālā mēneša statistika