News

Lejamkravas Ventspils brīvostā bija 33 % no kopējā ostas kravu apgrozījuma, un 2023. gadā veidoja 3.4 milj. tonnu kravu. Galvenā preču grupa šajā segmentā ir naftas produkti. Šķidro kravu rajonā Ventspils ostā ir 6 piestātnes, kuru dziļums ir no 11,5 līdz 17,5 m. Pie šīm piestātnēm iespējams apkalpot AFRAMAX tipa kuģus ar 150 000 DWT.

Lejamkravas Ventspils ostā (milj.t.)

Lejamkravu termināli


SIA "Vitol Terminal Latvia"

Kravu veidi: naftas produkti
Piestātne: Nr. 30, 33
Piestātneses garums: 344/360m
Piestātnes dziļums: 13,5/17,0m

"Vitol Terminal Latvia" ir lielākais un tehnoloģiski modernākais naftas un naftas produktu pārkraušanas uzņēmums Baltijā. Neaizsalstošajā Ventspils ostā uzņēmums starptautiskā līmenī veiksmīgi un efektīvi attīstās jau vairāk nekā 60 gadu, pieņemot un uzglabājot  naftas produktus un pārkraujot tos kuģos no dažādām pasaules valstīm.

Adrese: Talsu iela 75,Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 6366 4090
Fakss: +371 6362 4341
E-pasts: terminals@vtl.lv
www.vtl.lv


AS "Ventbunkers"

Kravu veidi: nafta; naftas produkti.
Piestātne: Nr.30, 31, 32, 33
Piestātneses garums: 344 - 360m
Piestātnes dziļums: 13,5 -17,0m

AS “Ventbunkers” ir viens no Ventspils brīvostas vadošajiem naftas produktu pārkraušanas termināļiem, kas pārkrauj dīzeļdegvielu, mazutu un citus naftas produktus. Termināļa kopējā teritorija ir 34 hektāri, un naftas produktu pārkraušanas jauda sasniedz 7 000 000 tonnu gadā.

Termināļa rezervuāra parku veido 27 rezervuāri (5 000 m³, 10 000 m³ un 20 000 m³) ar 355 000 m³ kopējo tilpumu. Uz divām dzelzceļa estakādēm vienlaikus ir iespējams apstrādāt 80 vagoncisternas. Mazutu un dīzeļdegvielu ir iespējams pārkraut arī uz / no tankkuģiem — piestātnes spēj apkalpot lielākos Baltijas jūrā ienākošos AFRAMAX un SUEZMAX tipa kuģus ar kravnesību līdz 165 000 DWT (ar kuģa iegrimi max 15,00 metri un kuģa garumu max 275 metri).

Adrese: Dzintaru iela 92,Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 02501
Fakss: +371 636 02504
E-pasts: ventbunkers@ventbunkers.lv
www.ventbunkers.lv


SIA "VK Terminal Services"

Kravu veidi: sašķidrināts amonjaks; ķīmiskie produkti; augu izcelsmes eļlas un citas lejamkravas.
Piestātne: Nr. 34, 35A, 36
Piestātneses garums: 190 -296m
Piestātnes dziļums: 9,5 -14,2m

SIA “VK Terminal Services​” ir "VK Tranzīts" holdinga daļa, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu: šķidrā amonjaka, naftas un ķīmisko produktu izliešanu un uzglabāšanu krasta rezervuāros, kvalitātes modifikāciju, kravu partiju komplektēšanu un iekraušanu tankkuģos, kā arī nepieciešamās dokumentācijas noformēšanu. Terminālis strādā 24 stundas diennaktī un spēj pieņemt līdz pat 250 dzelzceļa cisternām. Trīs dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus līdz 100 DWT kravnesībai.

Adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 6366 3195
E-pasts: office@vktservices.lv
​www.vktranzits.lv www.vkterminalservices.lv


SIA "OVERSEAS Estates" (Baltic Juice Terminal)

Kravu veidi: pārtikas un lopbarības lejamkravas.
Piestātne: Nr.11
Piestātnes garums: 294m
Piestātnes dziļums: 11,0 m

"Baltic Juice Terminal" (BJT) ir dažādu pārtikas lejamkravu pārkraušanas terminālis ar 3 ha kopējo platību un 11 m piestātņu dziļumu, kas paredzētas tankkuģiem ar kravnesību līdz 60'000 DWT. Terminālis spēj pārkraut vairāk nekā 200 000 MT dažādas pārtikas lejamkravas gadā. Uzņēmums ir aprīkots ar 8 500 m3 ietilpīgo nerūsējošā tērauda rezervuāru parku produktu uzglabāšanai, auto/dzelzceļa iekraušanas/izkraušanas estakādēm, uzsildīšanas, maisīšanas un mucu pildīšanas/iztukšošanas iekārtām, svēršanas platformu, modernu laboratoriju, kā arī atbilstoši ES Komitejas prasībām ((EK) Nr.853/2004) sertificētu pārtikas produktu saldētavas noliktavu (1800 m2 platībā). Pateicoties atrašanās vietai neaizsalstošās Ventspils ostas teritorijā, BJT ir izcils risinājums pārtikas lejamkravu pārkraušanai un glabāšanai ar iespēju samazināt transporta izmaksas.

Adrese: Dzintaru iela 3a, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 34577
Fakss: +371 636 34566
E-pasts: info@lgt.lv
www.bjt.lv


SIA "VARS"

Kravu veidi: ķīmiskie produkti
SIA "VARS" veic šķidro ķīmisko produktu (akrilskābes nitrila) transportēšanu.

Adrese: Dzintaru iela 22/7, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 63003
Fakss: +371 636 63223
E-pasts: office@vars.lv


SIA "Ventall Termināls"

Kravu veidi: ķīmiskie produkti; naftas produkti
Piestātne: Nr. 35A, 36
Piestātneses garums: līdz 195m un 245m Piestātnes platums: līdz 32m un 47m
Piestātnes dziļums: līdz 12,5m un 13m

SIA “Ventall Termināls” ir "VK Tranzīts" holdinga daļa un nodarbojas ar gaišo naftas produktu pieņemšanu, uzglabāšanu un iekraušanu kuģos. SIA “Ventall Termināls” Ventspils brīvostā nomātā kopējā platība ir 70 386 m². Terminālis spēj apstrādāt līdz 2 000 000 tonnu kravu gadā. Termināļa īpašumā ir septiņi rezervuāri (2 x 3000 m³, 5 x 20 000 m³) ar kopējo ietilpību 106 000 m³, kā arī trīs dzelzceļa cisternu izliešanas estakādes ar 66 dzelzceļa cisternu izliešanas vietām.  Divās dziļūdens piestātnēs iespējams apkalpot kuģus ar kravnesību no 25 DWT līdz 100 DWT.

Adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 636 60703
E-pasts: office@vent-all.lv
www.ventallterminals.lv


SIA  “Ventamonjaks”

Kravu veidi: šķidrais amonjaks

SIA "Ventamonjaks" ir lielākais Baltijas jūras šķidrā amonjaka eksporta un importa terminālis, kas pieņem, uzglabā un pārkrauj šķidro amonjaku. Terminālim ir attīstīta infrastruktūra un iekārtas, kas palīdz sasniegt pārkraušanas apjomus līdz 1,5 miljoniem tonnu gadā. Dziļūdens piestātne, kura atrodas aizsargātā Ventspils ostas iekšējā akvatorijā, ļauj nepārtraukti apkalpot tankkuģus ar ietilpību līdz 115 tūkstošiem tonnu. Modernas amonjaka izliešanas estakādes ļauj apkalpot līdz 250 dzelzceļa cisternām diennaktī.

Adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis: +371 63660902
E-pasts: office@ventamonjaks.lv
www.ventamonjaks.lv