News

Lejamkravas Rīgas brīvostā veido 5 % no kopējā ostas kravu apgrozījuma, un 2023. gadā veidoja 0.85 milj. tonnu kravu. Galvenā preču grupa šajā segmentā ir naftas produkti.

Lejamkravas Rīgas brīvostā (milj.t.)

Lejamkravu termināli 


AS “BLB BALTIC TERMINAL”

Galvenie kravu veidi: Naftas produkti. Naftas produktu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālis. Uzņēmums ir ieguvis licencētas komercsabiedrības statusu un darbojas brīvās ekonomiskās zonas režīmā.

Adrese: Ezera iela 22, Rīga, LV-1034
Tel.: +371 67345830
Fakss: +371 67345932
E-pasts: info@blb.lv, www.blb.lv


SIA “Circle K”

Piedāvā stividorpakalpojumus un naftas produktu uzglabāšanu. Pakalpojumu klāstā ietilpst kravu uzglabāšana, degvielas jaukšanu, degvielas piedevu pievienošana degvielai.

Adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013
Tel.: +371 67088100
Fakss: +371 67088150
E-pasts: latvija@circlekeurope.com, www.circlek.lv


SIA “Latvijas Propāna gāze”

Galvenie kravu veidi: Sašķidrinātās naftas gāze. Uzņēmums apkalpo sašķidrinātās naftas gāzes tankkuģus, piedāvā naftas gāzes uzglabāšanu tvertnēs un transportēšanu dzelzceļa cisternās vai gāzes pārvadāšanas automašīnās. Uzņēmums piedāvā muitas noliktavas pakalpojumus.

Adrese: Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067
Tel.: +371 67815025
Fakss: +371 67413712
E-pasts: lpg@lpg.lv, www.lpg.lv


SIA “Naftimpeks”

Galvenie kravu veidi: Naftas produktu terminālis. Tā darbības profils ir naftas produktu (dīzeļdegviela, benzīns, petroleja, reaktīvā degviela, solvent nafta) pieņemšana, īslaicīga uzglabāšana un nosūtīšana. Terminālim ir 10 virszemes vertikāli tērauda naftas produktu rezervuāri, kas aprīkoti ar stacionāru ārējo kupolveida jumtu un peldošu pontona tipa jumtu, ar kopējo ietilpību 195 100m3.

Adrese: Laivinieku 11,Rīga, LV-1015
Tel.: +371 67353323
Fakss: +371 67353365
E-pasts: info@naftimpeks.lv, www.naftimpeks.lv


SIA “Neste Latvia”

Uzņēmums piedāvā naftas produktu uzglabāšanu un stividorpakalpojumus.

Adrese: Bauskas 58a, Rīga, LV-1004
Tel.: +371 67353776
Fakss: +371 67353786
E-pasts: neste.latvija@neste.com, www.neste.lv


SIA “OVI”

Galvenie kravu veidi: Naftas produktu terminālis. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir naftas produktu pārkraušana, naftas produktu vairumtirdzniecība Latvijas tirgū un ES valstīs, eļļas un piedevu ražošana, kā arī pakalpojumu, kas saistīti ar naftas produktiem, sniegšana.

Adrese: Tvaika 60, Rīga, LV-1034
Tel.: +371 67354828
Fakss: +371 67355538
E-pasts: office@ovi.lv, www.ovi.lv/lv


SIA “PARS Terminal”

Galvenie kravu veidi: Naftas produktu terminālis. Uzņēmums piedāvā stividora pakalpojumus un gaišo naftas produktu (dīzeļdegviela, biodīzeļdegviela, reaktīvo dzinēju degviela, katalītiska gāzeļļa, petroleja, kurināmā degviela, nafta, benzīns, benzīna frakcija) uzglabāšanu, kā arī muitas noliktavas pakalpojumus.

Adrese: Tvaika iela 7a, Rīga, LV-1005, Latvija
Tel.: +371 67162472
Fakss: +371 67162475
E-pasts: info@parsterminal.lv, www.parsterminal.lv


SIA “VL Bunkerings”

Galvenie kravu veidi: Naftas produkti. Naftas produktu termināls, veic kravu iekraušanu/izkraušanu kuģos, nodrošina noliktavu pakalpojumus un veic kravu ekspeditēšanu. Uzņēmums piedāvā muitas noliktavas pakalpojumus.

Adrese: Tvaika iela 68, Rīga, Latvija, LV-1034
Tel.: +371 67397794
Fakss: +371 67397795
E-pasts: bunkerings@vlbunkerings.lv


SIA “WOODISON TERMINAL”

Galvenie kravu veidi: Naftas produkti. Woodison Terminal sniedz plašu pakalpojumu klāstu - naftas produktu pieņemšana muitas noliktavā, kravas dokumentu noformēšana, naftas produktu uzglabāšana un tālāka pārkraušana tankkuģos. Uzņēmums ieguvis licencētas komercsabiedrības statusu un strādā brīvās zonas režīmā.

Adrese: Tvaika iela 39, Rīga, Latvija, LV-1034
Tel.: +371 67397794
Fakss: +371 67397795
E-pasts: woodison@woodison.lv, www.woodison.lv


SIA “VEGA Stividors”

Daudzfunkcionāls termināls. Galvenie kravu veidi: Lejamkravas – ķīmiskās kravas; pārējās lejamkravas un ģenerālkravas. Ģenerālkravu un ķīmisko lejamkravu terminālis. Uzņēmums piedāvā visa veida ostas pakalpojumu sniegšanu, kravu pārkraušanu un glabāšanu, t. sk. ķīmiskās lejamkravas. Uzņēmumu rīcībā ir kuģu piestātnes, kā arī lielas slēgtas un atklāta tipa noliktavas dažādu kravu uzglabāšanai. Uzņēmums ieguvis licencētas komercsabiedrības statusu un strādā brīvās zonas režīmā.

Adrese: Ezera iela 22, Rīga, Latvija, LV-1034
Tel.: +371 67345834
Fakss: +371 67345822
E-pasts: vega@vega.lv, www.vega.lv