News

Latvijas autopārvadātāji ir aktīvi starptautisko pārvadājumu tirgū. Latvijā ir viens no jaunākajiem, modernākajiem, ES prasībām atbilstošiem un lielākajiem autoparkiem Eiropā. Uz 2022. gada beigām valstī bija licencēti 4853 starptautisko kravu  vietējie kravu autopārvadātāji (Avots: Autotransporta direkcijas dati).

Licencēto kravas autopārvadātāju skaits Latvijā 

Licencēto kravas transportlīdzekļu skaits Latvijā

Starptautiskajos pārvadājumos izmantojamo kravas transportlīdzekļu skaita sadalījums pa ekoloģiskajām klasēm, %