News

Liepājas ostas uzņēmumi piedāvā pilnu ostas un kravu transportēšanas pakalpojumu klāstu. Divas kuģu remonta rūpnīcas piedāvā kuģu būves un remonta pakalpojumus. Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam un piedāvātajiem ostas pakalpojumiem, Liepāju ir izvēlējušies virkne uzņēmumu, kas savu darbību veic kā Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas uzņēmumi. Liepājas ostas pārvaldīšanu nodrošina Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas (SEZ) pārvalde, kura līdz ar Liepājas SEZ izveidošanu 1997. gadā ir pārņēmusi Liepājas ostas pārvaldes funkcijas un saistības. Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas pārvalde ir valsts un pašvaldības izveidota pārvaldes institūcija, kurai ir speciāls budžets un kura ir reģistrēta kā nodokļu maksātāja.

Pārkrauto kravu apjoms Liepājas ostā 2023.gadā bija 7.4 milj.tonnu kravu.

Statistikas dati

 

Raksturīgāko kravu veidu apgrozījums Liepājas ostā 2013.-2023.gadā

Aktuālā mēneša statistika

Aktuālā Liepājas SEZ prezentācija